Pravidlá Registrácia História Galéria

SCHOPNOSTI

         Každý hráč na tomto larpe, keďže je iba čarodejnícky môže mať len palicu na vykrývanie a dýku na útok (nie vrhaciu).

ČERNOKŇAŽNÍK
Mana: 15
Dopĺňa manu meditáciou (20 minút) po každých 2 hodinách. V skupine 3 a viac 10min.

Uhranutie (schopnosť)
Stačí ak sa černokňažník bude na niekoho uprene pozerať tak 1 minútu, potom ku nemu príde, zlomí pri ňom nejakú halúzku a pošepká mu „pravé som Ťa uhranul“ od tejto chvíle bude postava na 5 minút nemá, nebude rozmýšľať , nebude vykazovať žiadnu činnosť ako by bola bez života, môže však chodiť a v prípade útoku sa aj brániť. 1x za deň

Ohnivá šípka (kúzlo- 4 many)
Černokňažník povie: „Z hĺbky ohňov pekelných príď Ohnivá šípka!“ Počas odriekania zaklínadla musí černokňažník predtým ako ju hodí naznačovať ako keby túto guľu zhmotňoval či tvaroval (jedná sa o RolePlayove prevedenie). Následne hodí svoj nosič a ak sa trafí, je postava zranená.

Odtlačenie postavy (kúzlo- 5 many)
Pokiaľ potrebuje černokňažník dostať protivníka ďalej od svojho tela stačí ak naznačí rukou odtláčanie protivníka a povie „Z bezbožnej moci Ti prikazujem ustúp o tri metre!“ Protivník musí ustúpiť o 3 metre, potom sa však môže zase vrátiť.

ŠAMAN
Mana: 14
Dopĺňa manu meditáciou (20 minút) po každých 2 hodinách. V skupine 3 a viac 10min.

Liečenie (schopnosť)
Šaman vďaka svojim znalostiam bylín dokáže pomocou nich liečiť zranenia. Stačí ak položí nejaké byliny na zranenie a niečím ich obviaže a za 15 minút sa zranenie zahojí. Schopnosť môže používať neobmedzene. Avšak každé zranenie musí obviazať zvlášť a dôkladne poukladať byliny. Mal by mu venovať aspoň 2-3 minúty, šaman pri ošetrovaní vzýva matku prírodu a šomre nejaké básničky (jedná sa o RolePlayove prevedenie).

Úder Predkov(kuzlo- 4 many)
Šaman vytiahne nosič (penovú loptičku, či inú vec ktorá sa normálne používa na firebally), povie: „Povstaň hnev predkov, nech pocítiť Úder!“ Počas odriekania zaklínadla musí šaman predtým ako ju hodí naznačovať ako keby túto guľu zhmotňoval či tvaroval (jedná sa o RolePlayove prevedenie). Potom môže nosič hodiť a ak sa trafí, postava je zranená.

Spomalenie (kúzlo- 7 many)
Šaman zakričí „Duchovia predkov spomaľte jeho nohy nech minútu behať nevedia!“ a ukáže prstom alebo palicou na postavu, ktorá od tej chvíle musí hrať spomalenie (nesmie bežať - stále jednou nohou na zemi :D , ani príliš rýchlo sa hýbať) po dobu jednej minúty.

ALCHYMISTA
Mana: 12
Dopĺňa manu meditáciou (20 minút) po každých 2 hodinách. V skupine 3 a viac 10min.

Identifikuj magický predmet (schopnosť)
Vďaka neustálej práci s magickými predmetmi vie alchymista rozoznať väčšinu známych magických predmetov. Pri identifikácií musí predmet držať v ruke a aspoň minútu ho skúmať. Potom zistí čo predmet robí (postava ktorá mu ho dala mu musí pravdivo povedať, čo robí. Ak nevie, treba sa opýtať organizátora). Niektoré menej známe artefakty nemusí alchymista rozpoznať. Schopnosť sa môže používať 1x za 2 hodiny.

Magický výboj (kúzlo- 4 many)
Alchymista hodí svoj nosič a zvolá: „Mágia zhromaždi svoju moc a udri!“ Počas odriekania zaklínadla musí alchymista predtým ako ju hodí naznačovať ako keby túto guľu zhmotňoval či tvaroval (jedná sa o RolePlayove prevedenie). Ak sa do niekoho trafil, je automaticky zranení.

Dusivý dym (kúzlo- 8 many)
Alchymista hodí nosič o zem, pod seba a zakričí „Dusivý dym v okruhu 3 metrov vytvor sa chemikálie na minútu zmiešajte sa.“ a všetky postavy okrem neho a ostatných alchymistov v okruhu 3 metrov sú omámené dymom. Po dobu 1 minúty sa dusia. Ich schopnosti bojovať sú značne obmedzené kvôli kašlaniu. Ak sa vzdialia od pôsobiska dymu, zotavia sa na čerstvom vzduchu rýchlejšie.

NEKROMANT
Mana: 14
Dopĺňa manu meditáciou (20 minút) po každých 2 hodinách. V skupine 3 a viac 10min.

Rozprávaj s mŕtvymi (schopnosť)
Nekromant sa postaví nad mŕtvolu maximálne 10 minút starú. (mŕtve postavy nesmejú s ostatnými rozprávať a dávať im informácie!) Potom sa nakloní nad ňu položí ruku na hruď a povie: „Telo mŕtve, povedz mi čo skrývaš.“ Potom sa mŕtveho môže opýtať na jednu otázku. Mŕtvy musí odpovedať pravdivo, avšak iba na jednu otázku a maximálne stručne (áno, nie). Tomuto jazyku rozumie len nekromancer, nikto iný. 1 x za 4 hodin

Temná strela (kúzlo- 4 many)
Nekromat povie: „Temná rana smrti, leť a zabi!“ Počas odriekania zaklínadla musí nekromant predtým ako ju hodí naznačovať ako keby túto guľu zhmotňoval či tvaroval (jedná sa o RolePlayove prevedenie). Potom hodí nosič (loptičku). Ak sa trafí je postava zranená.

Prekliatie (kúzlo- 7 many)
Nekromant zdvihne palicu nad hlavu a potom ňou ukáže na postavu, ktorá stojí blízko aspoň v okruhu 3 metrov. A povie: „Nech ťa prekliatie pohltí.“ Potom postava stráca 3 many (ak má manu a využíva kúzla) a ustupuje o o 2 metre ďalej od nekromanta. Postava cíti vysilenie avšak vie sa brániť aj bojovať.

GUILDMASTER:
Má +5 k pôvodnej mane a na viac kúzlo:
Magický štít (kúzlo- 6 many)
Stačí ak si čupne na zem a dotkne sa rukami zeme. Ako bude vstavať naznačí kruh a povie „Magický štít prejav sa“. Od tejto chvíle je imúnny na jeden útok a jedno kúzlo. Trvanie 10 minút, ak do 10 minút nedostane útok alebo kúzlo štít sa automaticky zruší.